Синоніми до слова Приймати причастя

Синоніми до слова Приймати причастя

Приклади використання слова Приймати причастя

З урахуванням професійних знань і практичних навичок користувач може вибирати методику розв’язування задач, маніпулювати даними для розрахунку, аналізувати результати розрахунків, виконаних на ПЕОМ, і приймати відповідне даній ситуації рішення.

Крім коротеньких інформаційних заміток, які я писав двічі на місяць, мої обов’язки зводились до того, щоб приймати журналістів, які цікавились майбутнім будівництвом, і всіх їх запевняти, що зараз нема рації про нього щось писати.

За П. с. гетьман України не мав права вести самостійну зовнішню політику (укладати міжнародні договори, приймати іноземних послів тощо).

Сумніви, які охоплюють людину, коли вона має прийняти рішення — і часто-густо швидко , — викликають хворобливе напру ження й можуть навіть піддати серйозному випробуванню її здатність швидко приймати рішення.

— приймати до уваги експерименти з різноманітним графічним зображенням одних і тих же даних;

Саме тому і необхідно приймати запобіжні заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, щоб зробити ринок праці гнучким і запобігти розширенню безробіття з цієї причини.

Якщо на ринку є можливість вкласти капітал з вищою нормою дохідності, ніж у підприємство-емітент (за однакового рівня ризику), то доцільно приймати рішення щодо виплати дивідендів.

Непримиримий у свому світогляді, він і свій реконструктивний соціальний плян наказував приймати за непомильну, неминучу в здійсненні догму, що опирається на складній, часто псевдо-науковій, аргументації.

Треба мене приймати такою, якою я створена, такою я вам віддалася, я не шкодую за тим і не хочу відступати: адже ви для мене — найдорожчий за всіх на світі.