Синоніми до слова Приймати рішення

Синоніми до слова Приймати рішення

Приклади використання слова Приймати рішення

В усіх цих ситуаціях бажана дія є стратегією, котра веде до оптимального чи «кращого» рішення; тобто дією, яка максимізує результат або залежно від оцінки міри ризику й невпевненості намагається мінімізувати втрати.

Перемогло Велеянове сенатське рішення, яке забороняло жінці «просити» за іншого (тобто пов’язуватися будь з ким угодою), позбавляючи її майже повністю громадянської дієздатності.

Довгостроковий план виражає переважно стратегію розвитку підприємства, у ньому використано рішення, що стосуються сфер діяльності та вибору її напрямків.

Отже, слід лише встановити, чи відповідає така точність оцінки реальним цілям і чи достатньо велика ця кількість для того, щоб можна було прийняти позитивне рішення.

Тому я нічого не відповів, давши їй можливість спокійно приймати сонячну ванну, і всі мої думки так і залишилися в мені невисловленими, аж доки не закінчилася наша важка і захоплююча експедиція і ми не повернулися додому.

А коли зблиснула остання іскра, моє рішення раптом дозріло.

Ми пропонуємо вам усе це продумати; часу ще вдосталь до того, як муситимете прийняти рішення.

Вийти в космос і в його просторах здійснити дослід — це було єдино правильне рішення.

Остаточне рішення приймається комітетом з управління і президентом фірми, який одночасно є головним керівником.

Тільки позитивна відповідь на всі ці запитання дає підстави підприємству прийняти остаточне рішення і сподіватися на знач-ний зиск від участі в такій акції.