Синоніми до слова Примовка

Синоніми до слова Примовка

Приклади використання слова Примовка

  • Рубець розказував нешвидко, з примовками, з приказками, як завжди розказують повітові полупанки.
  • Він ще й досі ходив виструнчений, весь час сипав військовими примовками.
  • Згадала примовку: іди, ринде, деінде: там тебе люде не знатимуть і риндою не зватимуть…
  • Треба з сією примовкою оббігти голому уночі грядки.
  • Йому пригадалася одна весела примовка, яку він знав ще в дитинстві, і став повторювати її в такт помахам коси.: Косарики плужки кують, Косарики плужки кують…
  • Наші голови він [капітан] постійно будив мислями. «Думайте, матроси, думайте!» — це була його улюблена примовка.
  • — Ать, бисьмі, лайдак, — тепер уже на себе вилаявся Семен примовкою Заруцького.
  • Замолоду працював Мироп Рубчак на залізниці, керуючись своєю улюбленою примовкою: «Як усі, так і я».
  • — Чоловік шукає, де ліпше, а риба — де глибше? — Ні, ця примовка тут непридатна.
  • — Скопай мілко, посій рідко, то вродить дідько. Чи не так, жінко добра? — Цю примовку і я знаю.