Синоніми до слова Принцип

Синоніми до слова Принцип

Приклади використання слова Принцип

Це — соціальний принцип, на підставі якого всі інди віди виконують відповідні функції згідно власних точок зору і вільно кооперуються для того, щоб сприяти роз виткові суспільства як цілого.

Принцип науковості не може бути реалізований лише на основі пізнання законів виробництва.

Не «війна всіх проти всіх», а мир і злагода, не жорстокість фанатизму, а принцип віротерпимості, безумовне право людини на свободу, боротьба проти работоргівлі !

У західній літературі відомий так званий маржинальний принцип нерозподіленого прибутку.

Покладений за базу визнання доходів та витрат у звіті про фі-нансові результати загальноприйнятий принцип бухгалтерського обліку «нарахування доходів і витрат та їх відповідності» розглядається далі.

Провідним принципом революційної ОУН залишався принцип постійної орієнтації тільки на власні сили і використання чужої допомоги лише в тому випадку, коли б вона не суперечила ідеї самостійності України.

Принцип справедливості, який виражає загальносоціальну сутність права, прагнення до пошуку компромісу між учасниками правових зв’язків, між особою і суспільством, громадянином і державою.

Як страшно це знати: гра чи почуття, заборона чи примха, принцип чи …

Це показав, зок рема, Ганс Йонас у своїй книзі «Принцип відповідальності».

Лише таким чином може бути втілений у життя принцип інди-відуальної особистої відповідальності.