Синоніми до слова Принцип

Синоніми до слова Принцип

 1. засада
 2. (науки) закон
 3. (непорушний) правило
 4. канон
 5. норма
 6. принципи
 7. положення
 8. переконання
 9. догми

Приклади використання слова Принцип

 • Досвід СРСР довів, що вірність принципам марксизму-ленінізму., тверде й неухильне проведення їх у життя і захист від усіх та всяких ворогів і опортуністів — необхідна умова перемоги соціалізму.
 • Встановити загальні принципи художнього перекладу можливо. Дати готові рецепти на всі випадки перекладацької практики — про це й думати годі.
 • Принцип комуністичної партійності Горький вважав головним ідейно-естетичним принципом соціалістичного реалізму.
 • Понад триста років людині відомий принцип всесвітнього тяжіння Ньютона.
 • В Києві єсть літературно-артистичне товариство,. був визначений конкурс літературний і здійнято і рішено в принципі питання про подачу українських творів.
 • Основного принципу моєї системи господарювання — мого «секрету». я вам не скажу.
 • Багато ще чого тут нема із звичного комфорту, можем тільки мріяти зараз про душ, споруджений вдома батьком на принципі використання сонячної енергії.
 • Добір головних героїв і принципи їх розкриття в історичному романі багато в чому визначаються естетичною метою, особливостями обраного жанру.
 • Непорушним принципом політики КПРС є єдність слова і діла.
 • Навіть Горобець заявив про свою незгоду з принципами старого активу.
 • Його брала злість, бо його принцип деспотизму в сім'ї й послухання жінки Марта потоптала ногами.
 • На прощання Галя боязко подала Грицькові руку. Грицько з принципу не давав «бабам» в класі руки, — тепер, немов соромлячись чогось, стиснув помалу холодні Галині пальчики.
 • Сумлінність — ось принцип хлібороба, якщо, звичайно, він справжній хлібороб.
 • «Зрадити своїм принципам, піти на службу до тих, хто душить твій народ? — Ні, ні, пане добродію, цього ти не діждеш від народної учительки».
 • Принцип колективної відповідальності та ділове партнерство.