Синоніми до слова Провідна засада

Синоніми до слова Провідна засада

Приклади використання слова Провідна засада

До речі, індивідуалізація маркетингу — це провідна тенденція його сучасного розвитку.

Провідна роль останньої суттєво вплинула і на гуманітарні знання у контексті спроб побудови механістичних моделей суспільства.

Цим закріплюється провідна роль за розподільчою систе-мою, де боротьба з конкурентами примушує застосовувати інди-відуальні та оригінальні методи стимулювання продажу.

Нині Японія — провідна країна за випуском промислових роботів.

Гордин, чия пиха дещо, гм, переважила його майстерність воєводи … не виявив належної обачливості щодо цих «кущиків» — хто може сховатись у дворічних заростях гостролисту, яка-така засада?

Однак, основна провідна лінія нашої політики й тактики виразна й тверда: плекання й організація внутрішніх сил Української Нації та організація і піднесення її відборонности назовні".

Енріке видавався зовні спокійнішим, що напевне потверджувало: провідна роль на лежить молодшому братові, старший тільки здійснює його задуми.

Якщо у країнах Стародавнього Сходу і Ан-тичній Греції домінувала зовнішня торгівля, то в Римській імперії провідна роль належала внутрішній торгівлі.

Але руку … я ледве піднімаю … Десь по дорозі може бути засада, я вирішив даремно не рискувати і повернувся в Бруконвіл.

Засада несуперечності, як свідчить історія філософії, не усіма була прийнята.