Синоніми до слова Проміжний

Синоніми до слова Проміжний

Приклади використання слова Проміжний

Вони не думали про істот, перетворених у нафту — проміжний продукт переходу, повернення у вогненне, рідне лоно.

Таким чином, є три можливих основних періоди керамічної еволюції: початковий, проміжний і сучасний.

Через це матеріальний світ не має самостійного існування, а становить проміжний етап між повнотою ідеального буття і небуттям — ніщо.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (або проміжний коефіцієнт ліквідності).

Як варіант цих зв’язків можливі переходи типу «цех — проміжний позацеховий склад» і «проміжний позацеховий склад — цех».

Ця «проміжна» психологія зокрема породила і проміжний тип канадійської СОЗ — ні цілком приватну, ні цілком державну.

Та кий проміжний стан він по чав поміча ти в се бе вже дав, но, але ос танніми ро ка ми зо се ред жу вав ся на ньому чим раз більше.

Браун виготовив цитоплазу, але вважав, що це — тільки проміжний етап.

Це був якийсь проміжний географічний простір, що не мав визначеного місця у часі або історії, де настільки перекручувалася природа, що подорож суходолом перетворювалася на плавання «океаном».

В іншій інтерпретації проміжний дохід можна розглядати як суму постійних витрат і прибутку банку.