Синоніми до слова Перехідний

Синоніми до слова Перехідний

Приклади використання слова Перехідний

Вона пішла в перехідний відсік і одягнула скафандр.

Роль державного регулювання актуальна не тільки в перехідний період, а й у подальшому розвитку демократичної правової держави, громадянського суспільства.

Розрізняють три характерних типи поводження, або три режими, в яких може перебувати динамічна система: рівноважний, періодичний, перехідний.

Це був перехідний день, що знаменує кінець одного й початок другого сезону: такі дні сповнені особливої насолоди й особливого суму вмирання, або ж насолоди відродження життя.

Метод беззбитковості має перехідний характер від витратного методу до ринкового.

У кожному «Я» — образі є деякий стабільний, перехідний із ситуації в ситуацію інваріант, завдяки якому людина зберігає свою наскрізну ідентичність, розглядає себе як деяку визначеність, яка характеризується відмітним набором якостей.

В Україні в перехідний період до ринкової економіки ця ситуація схожа з часом К. Маркса, і тому його позиція для України справедлива.

С. о. тривалий час розглядалася як перехідний тип від первісної до селянської (сусідської) общини.

Античність як перехідний тип культури, її відмінність від давньосхідної культурної традиції.

Статус купоно-карбованця передбачався як тимчасова національна валюта, яка вводиться в обіг паралельно з рублем колишнього СРСР на короткий перехідний період.