Синоніми до слова Рад

Синоніми до слова Рад

  1. врадуваний
  2. радісний
  3. веселий
  4. (діяти) згодний
  5. згідний
  6. щасливий
  7. раденький
  8. радний
  9. радий

Приклади використання слова Рад

Великою проблемою є розширення діапазону вимірювання з допомогою термолюмінесцентних дозиметрів. Існуючі методи дають можливість виміряти дози радіації до 100 000 радів.

Наука і життя, 11, 1967, 40

Рад був молиться, та тривога вбила Побожну думку.

Франко Іван, Мій Ізмарагд

Рад я, що теперішні люди цікаві до своєї історії.

Грушевський Михайло, Предок

Рад. соц. конц. таборів союз, який господь забув …

Андрусяк Михайло, Брати грому

— А що, у тих листівках заклики скидати владу Рад?

Рубан Василь, Помирав уражений проліском ліс

Це з вірша Яновського: Десять літ будуєм владу Рад.

Куліш Микола, Мина Мазайло

Рад би і він піти та попробувати щастя, але боїться.

Народна Творчість, Трапила коса на камінь

Рад би я тебе розважити, та … язик не повертається !

Старицький Михайло, Не судилось

Рад би я , — каже , — небо прихилити, та не хилиться !

Вовчок Марко, Інститутка

Єлишевич Г. Л. Перші уроки малого Коки / / Рад. правда.

Єлишевич Григорій, Я шукаю правду у собі