Синоніми до слова Рад-не-рад

Синоніми до слова Рад-не-рад

Приклади використання слова Рад-не-рад

Хіба ти мене не знаєш, що я рад душу за тебе положити?

Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад та місцевої державної адміністрації.

Відходимо від своїх сотень, які кватирували рад джерелами Сяну, в напрямі містечка Лісько.

Рад, що молодь не забуває наших кунштів козацьких, що не зводиться та не ізживається.

Відповідно до норм цього законодавчого акта значно розширювалися повноваження загальних зборів (конференцій) працівників і рад трудових колективів підприємств.

Якими є організаційно-економічні засади діяльності рад працівників на підприємствах Німеччини.

Я думаю, що немає необхідності висувати кандидатів до Верховної Ради і обласної, а до районної та міської Рад кандидатів висувати, вважаю, необхідно".

Пани-Рада Подібно, на взір українських боярських рад, утворилася при великому князеві установа Панів-Ради, що чим далі, тим більше обмежувала абсолютну владу володаря.

Про це переконливо свідчить аналіз політикокультурної практики козацької старшини під час гетьманування Богдана Хмель ‑ ницького, коли було проведено близько п’яти Генеральних рад.