Синоніми до слова Раціональний

Синоніми до слова Раціональний

 1. (вжиток) корисний
 2. доцільний
 3. (одяг) практичний
 4. вигідний
 5. зручний
 6. (знання) перевірений логікою
 7. базований на розумі
 8. (число) мат
 9. цілий або
 10. ірраціональний

Приклади використання слова Раціональний

 • Коріння сучасної наукової медицини і фармакології йдуть певною мірою від народних знань. Вони виросли на ґрунті емпіричних раціональних знань народу.
 • Раціональне мислення;.
 • Нова система господарювання створює сприятливіші умови для раціонального використання велетенських продуктивних сил країни.
 • Воно [харчування] повинно бути раціональним, тобто мати таке співвідношення основних продуктів, яке потребує організм.
 • Раціональна організація виробництва.
 • [Овчаренко:] Ми всі вас дуже поважаємо, Гордію Опанасовичу, але вам треба цей печальний факт глибоко проаналізувати, знайти в ньому раціональне зерно…
 • Раціональний відпочинок — запорука високопродуктивного навчання.
 • Раціональний і наполегливий на шляху досягнення запланованої мети.
 • Раціональний розподіл фахівців може значно підвищити ефективність технологічного процесу сертифікації.
 • Раціональний виборець має порівнювати граничні вигоди від свого впливу на прийняття рішень з граничними втратами (ви-тратами).
 • Раціональний тип політичного панування був властивий в його час найбільш розвинутим країнам буржуазної демократії, таким як США, Англія, Франція.
 • Раціональний підприємець має вчасно припинити вкладання коштів у те, що не дає адекватного приросту обсягів випуску, а отже, не сприяє максимізації при-бутку.
 • Раціональний внутрішньозмінний режим праці і відпочинку включає в себе перерву на обід, регламентовані перерви на відпочинок, активізацію відпочинку та інші заходи.
 • Раціональний відпочинок — запорука високопродуктивного навчання У створенні умов для плідної навчальної і громадської діяльності важливе значення має правильна організація побуту і відпочинку студентів.
 • Раціональний підприємець повинен своєчасно покласти край вкладанню коштів у те, що вже не має сенсу вдосконалювати, у те, що не дає адекватного приросту обсягів виробництва, а отже, не сприяє максимізації прибутку.