Синоніми до слова Раціональний

Синоніми до слова Раціональний

  1. (вжиток) корисний
  2. доцільний
  3. (одяг) практичний
  4. вигідний
  5. зручний
  6. (знання) перевірений логікою
  7. базований на розумі
  8. (число) мат
  9. цілий або
  10. ірраціональний

Приклади використання слова Раціональний

Коріння сучасної наукової медицини і фармакології йдуть певною мірою від народних знань. Вони виросли на ґрунті емпіричних раціональних знань народу.

Народна творчість та етнографія, 4, 1965, 70

Раціональне мислення;.

Резолюція XXIII з'їзду КПРС., 1966, 12

Нова система господарювання створює сприятливіші умови для раціонального використання велетенських продуктивних сил країни.

Знання та праця, 10, 1969, 9

Воно [харчування] повинно бути раціональним, тобто мати таке співвідношення основних продуктів, яке потребує організм.

Олександр Корнійчук, II, 1955, 311

Раціональна організація виробництва.

Кисельов, Алгебра, II, 1957, 8

[Овчаренко:] Ми всі вас дуже поважаємо, Гордію Опанасовичу, але вам треба цей печальний факт глибоко проаналізувати, знайти в ньому раціональне зерно…

Курс математичного аналізу, II, 1956, 11

Раціональний відпочинок — запорука високопродуктивного навчання.

Примак Іван, Введення до спеціальності

Раціональний і наполегливий на шляху досягнення запланованої мети.

Арутюнов В., Методологія соціально-економічного пізнання

Раціональний розподіл фахівців може значно підвищити ефективність технологічного процесу сертифікації.

Молодцова О., Управління якістю програмної продукції

Раціональний виборець має порівнювати граничні вигоди від свого впливу на прийняття рішень з граничними втратами (ви-тратами).

Бєляєв О., Економічна політика