Синоніми до слова Вигідний

Синоніми до слова Вигідний

Приклади використання слова Вигідний

Факторинг найбільш вигідний для крупних фірм-експортерів, що мають значні відстрочки платежів і недостатньо готівки.

Підписавши вигідний контракт, Кардінг самовіддано взявся за діло і невдовзі знайшов досить мудрий варіант конструктивного розв’язання Жулевої ідеї.

Той суворий закон може окремим людям і не вигідний, але для суспільного добра він так — само необхідний, як правила вуличного руху.

Такий спосіб дуже вигідний, бо можна переходити вулицю, де хочеш, навіть на червоне світло.

Графиня посадовила її у вигідний фотель, обтулила теп лим шалем і поцілувала в чоло.

Готівковий розрахунок, особливо на умовах попередньої оплати, досить вигідний експортерам, проте він створює значні труднощі для покупців — рівень економічного ризику для них значно зростає.

Ще й вигідний … хочеться вірити, що для нас обох.

У нашому посттоталітарному суспільстві й досі побутує, досить вигідний для залишкових компартеліт, міф про відсутність організованого та масового народного опору большевицькій системі.

Режим гнучкого робочого року певною мірою вигідний для працівників.

Підприємству-виробнику лізинг вигідний тим, що за його допомогою підтримується тісний зв’язок між виробниками та споживачами техніки.