Синоніми до слова Резолюція

Синоніми до слова Резолюція

  1. (з'їзду) рішення
  2. постанова
  3. ухвала
  4. розпорядження
  5. вказівка

Приклади використання слова Резолюція

А резолюція трошки згодом вийде … (До натовпу).

Хлистунівський волосний голова Ради Пистун Секретар (підпис) Резолюція: «В реєстр записати.

З огляду на це царська резолюція знову була похвальною.

На тім наказі резолюція Будьонного: «Помкомдіву, тов.

Після цього готується так звана бюджетна резолюція або лист з планування, в якому окреслюються основні орієнтири діяльності підприємства в бюджетному році в розрізі окремих сфер і параметрів діяльності.

На листі стояв чийсь підпис і резолюція «Розібратися».

Ухвалена більшістю ТКУ резолюція згодом була опублікована як «Закон про тимчасову владу в Українській Народній Республіці» за підписами Вітика і Бачинського.

У лівому горішньому кутку збереглася чиясь вицвіла резолюція: «Згоден» — і нерозбірливий підпис.

Бюджетна резолюція — постанова Верховної Ради України, що окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік.

Цим засвідчується казенною печаткою Буди Сільський голова Костянтин Білуха Секретар (підпис) Печатка сільського голови Буди-Орловецької Резолюція: «До розгляду.