Синоніми до слова Постанова

Синоніми до слова Постанова

 1. директива
 2. рішення
 3. резолюція
 4. (суду) вирок
 5. (п'єси) постава
 6. постановка
 7. меблі
 8. ухвала
 9. указ
 10. декрет
 11. розпорядження

Приклади використання слова Постанова

 • Постанова Верховної Ради України / / Голос України.
 • Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.
 • Постанова. (Згорнув блокнот, окуляри, підвівся).
 • Постанова вимагала виключення усіх «антирадянських елементів» з колгоспів і радгоспів.
 • Постанова суду розорить Босіні, розорена людина ладна на все, але що Босіні може вдіяти?
 • Постанова про проведення обшуку не містила відомостей про кримінальну справу та мету обшуку.
 • Постанова вже була, що забороняла передплачувати польські чи чехослова цькі газети чи журнали.
 • Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.
 • Постанова про припинення дії покарань для населення з’явилася тільки наприкінці лютого наступного року.
 • Постанова відміняла введені ВРФК з подачі Старості - на стипендії провідним майстрам з усіх видів спорту.
 • Постанова вноситься прокурором, його заступником у разі порушення закону посадовою особою або громадянином.
 • Постанова прирівнювалася до закону, з нею рахувалися всі, і поступово про справу Корнілова почали забувати.
 • Постанова прирівнювалася до зако ну, з нею рахувалися всі, і поступово про справу Корнілова почали забувати.
 • Про структуру бюджетної класифікації: Постанова Верховної Ради України / / Відомості Верховної Ради України.
 • Постанова у справі про адміністративне правопорушення, її оскарження, опротестування, роль у цьому адвоката.