Синоніми до слова Резонанс

Синоніми до слова Резонанс

  1. відлуння
  2. відгук
  3. відголос
  4. відгомін
  5. луна
  6. реакція

Приклади використання слова Резонанс

При певній умові коливання можуть досягати найбільшої амплітуди, виникає так зване явище резонансу.

Радіолокація та її застосування, 1958, 5

Явище резонансу широко застосовується в радіотехніці. З цим явищем, наприклад, ми зустрічаємося при настроюванні радіоприймача на яку-небудь передавальну радіостанцію.

Курс фізики, III, 1956, 234

Резонанс виникає внаслідок збігу власної частоти коливального контура і частоти генератора. Інакше кажучи, при резонансі генератор «розкачує» контур в такт з його власними коливаннями.

Основи радіотехніки, 1957, 94

— За Батьківщину! — ще раз дивним голосом гукнув Брянський, і Черниш не впізнав його сильного голосу, наче зміненого резонансом чужих гір.

Олесь Гончар, I, 1954, 107

Вибухи стократ посилювалися великим резонансом серед кам’яних скель, що обступали акваторію порту з трьох боків.

Василь Кучер, Голод, 1961, 34

Ви знаєте, який резонанс викликала подія, коли товариш, Береговенко звільнив з тресту багатьох інженерів.

Олекса Гуреїв, Життя., 1954, 144

Резонанс у лісі був прекрасний — як у концертному залі.

Нестайко Всеволод, Пригоди Грицька Половинки

Резонанс був просто-таки разючий, і виходило, як на ксилофоні.

Кононович Леонід, Феміністка