Синоніми до слова Резонанс

Синоніми до слова Резонанс

 1. відлуння
 2. відгук
 3. відголос
 4. відгомін
 5. луна
 6. реакція

Приклади використання слова Резонанс

 • При певній умові коливання можуть досягати найбільшої амплітуди, виникає так зване явище резонансу.
 • Явище резонансу широко застосовується в радіотехніці. З цим явищем, наприклад, ми зустрічаємося при настроюванні радіоприймача на яку-небудь передавальну радіостанцію.
 • Резонанс виникає внаслідок збігу власної частоти коливального контура і частоти генератора. Інакше кажучи, при резонансі генератор «розкачує» контур в такт з його власними коливаннями.
 • — За Батьківщину! — ще раз дивним голосом гукнув Брянський, і Черниш не впізнав його сильного голосу, наче зміненого резонансом чужих гір.
 • Вибухи стократ посилювалися великим резонансом серед кам’яних скель, що обступали акваторію порту з трьох боків.
 • Ви знаєте, який резонанс викликала подія, коли товариш, Береговенко звільнив з тресту багатьох інженерів.
 • Грандіозним і щодо резонансу, і щодо масштабності заходів, і щодо кількості видань було святкування 100-річчя з дня народження І. Франка.
 • Викликало [повстання] широкий резонанс в усій країні. Імператор Маврікій був повалений і престол захопив вождь повсталих Фока.
 • Резонанс у лісі був прекрасний — як у концертному залі.
 • Резонанс був просто-таки разючий, і виходило, як на ксилофоні.