Синоніми до слова Реконструкція

Синоніми до слова Реконструкція

 1. перебудова
 2. переобладнання
 3. (рис) відновлення
 4. відтворення

Приклади використання слова Реконструкція

 • Новий цех — лише початок реконструкції заводу.
 • В галузі легкої промисловості, поряд з реконструкцією багатьох підприємств, буде споруджено нові.
 • Питання проектування і реконструкції будинків дитячих закладів можуть бути повноцінно розв’язані тільки при спільній участі архітекторів, шкільних гігієністів, педагогів і будівників.
 • Методика графічної та портретної реконструкції людського обличчя по черепу належить до тієї галузі антропології, яка допомагає не тільки в дослідженні етногенезу, але має також велике значення і для судової медицини.
 • Наша мовна сучасність, і притому розмовно-народна, діалектна,. здатна подати чимало для реконструкції мовної старовини.
 • Реконструкція таких вітрин потребує капітальних витрат.
 • Реконструкція людських душ під тиском биття відбувається повною парою.
 • Реконструкція язичницького календаря нині може вважатися цілком завершеною.
 • Реконструкція етнічної релігії після майже тисячолітньої перерви — завдання не з легких.
 • Реконструкція і модернізація підприємств здійснюються без будівництва нових і розширення діючих об" єктів.
 • Реконструкція діючого підприємства є здійснюваним за єдиним проектом повним або частковим переобладнанням виробництва.
 • Реконструкція означає повне або часткове переобладнання виробництва, яке супроводжується заміною устаткування, автоматизацією виробництва.
 • Реконструкція технологічного процесу на основі НТП забезпечує зниження собівартості (Всв), фондомісткості (Фм), трудомісткості (Тм) і матеріаломісткості (Мм), але підвищується наукова місткість (Нм).
 • Реконструкція харківської естетичної школи заслуговує прискіпливої уваги до «мистецтвознавчої» гілки української естетики, що здебільшого пов’язана з глибоким, естетично зорієнтованим розвитком конкретного виду мистецтва.
 • Реконструкція культурно-історичного процесу в цьому навчальному посібнику тісно пов’язана з висвітленням елементів теорії культури — проблем етносу, мови, інтерпретації понять і термінів, процесу наукової і художньої культури тощо.