Синоніми до слова Реконструкція

Синоніми до слова Реконструкція

  1. перебудова
  2. переобладнання
  3. (рис) відновлення
  4. відтворення

Приклади використання слова Реконструкція

Реконструкція язичницького календаря нині може вважатися цілком завершеною.

Оскільки наведені вище роботи (реконструкція, поточний і капітальний ремонти) основних засобів можуть здійснюватися або підрядним, або господарським способом, тому залежно від способу виконання робіт облік організується по-різному.

Поряд зводили нову будівлю (вулицю очікувала тотально-пекельна реконструкція), і молоде лискуче каміння, нещодавно привезене з позаміського кар" єру для фундаменту, відверто кепкувало з заклопотаного пенсіонера.

Закони про пільги були прийняті з таких позицій:технологічні інновації, реконструкція промисловості, видавнича справа, суднобудування, енергетика, ремісництво, торгівля, сільське господарство, комунальне господарство.

Реконструкція означає повне або часткове переобладнання виробництва, яке супроводжується заміною устаткування, автоматизацією виробництва.

Реконструкція етнічної релігії після майже тисячолітньої перерви — завдання не з легких.

Критична реконструкція «трилеми Мюнхгаузена» Що стверджує філософська традиція відносно проблеми обгрунтування?

Реконструкція харківської естетичної школи заслуговує прискіпливої уваги до «мистецтвознавчої» гілки української естетики, що здебільшого пов’язана з глибоким, естетично зорієнтованим розвитком конкретного виду мистецтва.

Слід мати на увазі, що за кошти, виділені на капітальний ре-монт будівель і приміщень, в установленому порядку може здій-снюватися розширення, реконструкція та благоустрій об" єктів освіти й охорони здоров’я.

Її електрифікація, інформаційно-системне уп-равління вантажопотоками, реконструкція портів і вокзалів, розвиток і оновлення рухомого складу — постійні завдання.