Синоніми до слова Перебудова

Синоніми до слова Перебудова

Приклади використання слова Перебудова

Це може бути структурна перебудова підприємства, виділення окремих підрозділів (створення самостійних компаній) або концентрація деяких виробництв.

Для торгових, фінансових, кредитних, коопераційно-виробничих зв’язків була потрібна перебудова, насамперед у грошовій системі.

Не дається Перебудова його ницості бюрократизмові.

Провідним складником заходів з подолання ситуації, що склалася, стала перебудова процесу обміну інформації в організації.

По другий бік площі - велике подвір'я колгоспу «СОЦІАЛІСТИЧНА ПЕРЕБУДОВА», що видно з вели кої вивіски над брамою з обаполів, яка нагадує більше «тріумфальну арку» часів громадянської війни.

В Японії, наприклад, у повоєнний період відбулась велика перебудова економіки: спочатку переважало будівництво текстильної промисловості, потім — суднобудівної, сталеливарної, автомобілебудівної, електротехнічної, електронної, сфери послуг.

Однак перебудова планування передбачає підвищення ролі місцевих органів влади у підготовці планів природоохоронної діяльності.

Провідною складовою заходів із подолання ситуації, що склалася, стала перебудова інформаційних процесів організації.

Перебудова може початись тоді, коли чесні й порядні візьмуть гору.

«Корабель: перебудова в польоті на підставі одержаної з Землі інформації.