Синоніми до слова Реформа

Синоніми до слова Реформа

 1. (ладу) зміна
 2. переформування
 3. перетворення
 4. перебудова

Приклади використання слова Реформа

 • Реформа конституційної моделі місцевого самоврядування.
 • Реформа Салона беззаперечно заохочувала підприємництво.
 • Реформа Е. Конкріна встановила систему срібного монометалізму.
 • Реформа дала змогу промисловій буржуазії стати впливовою силою в парламенті.
 • Реформа завжди обмежена страхом хворобливих наслідків, якщо зміни зайдуть занадто далеко.
 • Реформа — перетворення, нововведення, яке порушує чи не порушує підвалин певної структури.
 • Реформа, хоч і була проведена з урахуванням інтересів поміщиків, поставила їх у досить складне становище.
 • Реформа, навіть у добре функціонуючій політичній і економічній системі, завжди пов’язана з «неприємностями».
 • Реформа віддзеркалює основу Афін — суспільство тримається на рабській праці, що добувається воєнними методами.
 • Реформа передбачала перетворення радянських органів на владні структури, прямо не підпорядковані партійним комітетам.
 • Реформа сприяла виходу селян із общини, закріпленню землі у приватну власність, чим значно прискорила капіталістичний розвиток села.
 • Реформа порушила фундаментальні умови функціонування тоталітарної системи — нероздільність влади та неможливість впливу на неї суспільства.
 • Реформа управління економікою базувалася на ідеї поєднання централізованого директивного планування з наданням підприємствам певної свободи.
 • Реформа сприяла також більш активному надходженню платежів від населення за комунальні та інші послуги, збільшенню обсягів реалізації товарів.
 • Реформа государственного управления: институциализация консультаций между институтами власти и неправительственными организациями в странах СНГ.