Синоніми до слова Реформа

Синоніми до слова Реформа

  1. (ладу) зміна
  2. переформування
  3. перетворення
  4. перебудова

Приклади використання слова Реформа

Реформа конституційної моделі місцевого самоврядування.

Афонін Едуард, Інституціональні особливості та технології сучасних політичних процесів

Реформа Салона беззаперечно заохочувала підприємництво.

Проскурін П., Історія економіки та економічних учень

Реформа Е. Конкріна встановила систему срібного монометалізму.

Дорофєєва Н., З історії грошей України

Реформа дала змогу промисловій буржуазії стати впливовою силою в парламенті.

Левчук Лариса, Історія світової культури

Реформа завжди обмежена страхом хворобливих наслідків, якщо зміни зайдуть занадто далеко.

Качинський Теодор, Маніфест Унабомбера

Реформа — перетворення, нововведення, яке порушує чи не порушує підвалин певної структури.

Салабай В., Політична історія ХХ ст

Реформа, хоч і була проведена з урахуванням інтересів поміщиків, поставила їх у досить складне становище.

Тимочко Н., Економічна історія України

Реформа, навіть у добре функціонуючій політичній і економічній системі, завжди пов’язана з «неприємностями».

Стігліц Джозеф, Глобалізація та її тягар

Реформа віддзеркалює основу Афін — суспільство тримається на рабській праці, що добувається воєнними методами.

Проскурін П., Історія економіки та економічних учень

Реформа передбачала перетворення радянських органів на владні структури, прямо не підпорядковані партійним комітетам.

Підкова Ігор, Довідник з історії України (Н-С)