Синоніми до слова Перетворення

Синоніми до слова Перетворення

Приклади використання слова Перетворення

Та для досягнення нашої цілі важливіше описати характерні риси релігійного буття, ніж показати його численні перетворення й особливості, визначені історією.

Та хоч би якими дивовижними здавалися ті чудесні перетворення, від них як до неба від землі було до найбільшого чуда — побачити на власні очі Сина Божого, а отже, й самого Бога — і ця відстань, як відомо, досі ніким не виміряна.

Здійсніть операцію перетворення: а) герменевтика є новітня форма екзистенціалізму; б) свідомість не є матеріальне буття; в) правосвідомість є форма суспільної свідомості; г) закон є сутність речей.

Ми зараз переживаємо величні, але й сумні, трудні часи перетворення життя людського — переоцінку, як кажуть, всіх цінностей.

Прикладом цього процесу є перетворення в музей Боробудура, найбільшої в світі буддистської ступи.

Таким чином, економічні процеси завжди є результатом перетворення інформації.

Лоренц отримав чергові математичні перетворення, а Ейнштейн підвів під них два постулати:

У термодинаміці енергія, теплота й робота є характеристиками одного явища — руху матерії в різних її формах, величина якого, згідно із законом збереження матерії та енергії, за перетворення останньої в нову форму не змінюється.

Трансформація безсуб" єктних працівників у реальних господарів може відбуватися в організації природно, як результат макросоціальних процесів, або може бути організована спеціально, як необхідне управлінське перетворення.

Інший шлях міг бути тільки через притуплення думки, винищення розумних створінь до цілковитого перетворення людини в тварину.