Синоніми до слова Репрезентувати

Синоніми до слова Репрезентувати

  1. (кого) представляти
  2. заступати
  3. (собою) являти

Приклади використання слова Репрезентувати

Згуртовані в ній партії стоять на становищі, що Українська Національна Рада та її Викопний Орган творять Державний Центр, який єдиний є компетентний очолювати і репрезентувати українські самостійницькі змагання.

Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом репрезентувати їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

За рішенням учасників асоціація може бути вповноважена репрезентувати їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

Голова й члени Комісії мають право без окремих доручень репрезентувати її в суді (арбітражному суді).

Юнга, загорілий до того, що вже міг би репрезентувати будь-яку народність Африканського континенту, поліз у будку за поліхлорвініловою торбинкою.

Бо, мабуть, уже тоді він відчував, що йому судилося бути керівником, репрезентувати щось, і робив усе можливе, щоб перехитрувати свою долю.

Члени парламенту повинні репрезентувати й захищати інтереси різноманітних соціальних верств і груп населення країни.

Практичний працівник не повинен репрезентувати інтереси різних сторін конфлікту без згоди на те заінтересованих клієнтів або його наймачів.

В умоглядній системі використовують концепту-альні ресурси — інформацію і дані, щоб репрезентувати (змоде-лювати) фізичну систему.

молодого російського вченого, якому випало щастя репрезентувати перед космічними гостями людство.