Синоніми до слова Репресії

Синоніми до слова Репресії

  1. утиски
  2. гоніння
  3. переслідування
  4. нагінка

Приклади використання слова Репресії

Аджеж большевики не знають жодних моральних законів і для поборювання внутрішніх противників без розбору застосовують найжахливіший терор і репресії.

Вслід за паперовими напастями московських публіцистів, посипалися на українців куди дошкульніші урядові репресії.

Чим менше залишалося хліба, тим більшими ставали репресії.

Коли закони і репресії в країні стають суворими — зростає кількість незадоволених і опір.

Скільки ж то на береться на Україні сімей, яких безпосередньо чи опосередковано не зачепили б тюрма, репресії, заслання?

Ось як нам окошилися голодомори й репресії - Укра їна так і не спромоглася відтворити винищену тоталіта ризмом, себто — кривавим імпершовінізмом — націо нальну еліту.

Саме голодомор і масові репресії, а не етнографічні відмінності на довгий період розділили Україну на дві свідомості, два менталітети.

Наприклад, голод … — нудила вона мене далі, нарізаючи полуничний торт, і полуниці чвиркали червоним соком , — … репресії … коли людей вночі витягали з теплих ліжок … (Лідина рука розщіпнула мені штани і витягла з теплого лігва прутня .)

Таким чином, пряме насильництво, репресії, примус були головними методами в процесі відбудови сільського господарства.

В Бессарабії та Буковині почалися репресії проти українського населення, яке чинило спротив.