Синоніми до слова Ринок

Синоніми до слова Ринок

Приклади використання слова Ринок

Але прекрасна горілка, яка творилась дворянами, не тільки не підлягала офіційному продажу, але навіть не потрапляла на ринок, бо з превеликим задоволенням випивалася гостями і господарями маєтку.

Ринок федеральних резервних фондів може бути дуже активним по середах, у час, коли закінчується період оцінювання.

Світовий ринок ліцензування Сукупні витрати на програмне забезпечення непорівнянні з вартістю ліцензій на програми.

Якщо ринок одержує не всю, а певну частину інформації, то ринок не зовсім ефективний.

Там знаходилось давнє приміщення для сходок із купою хатин довкола нього, причали та ринок вугрів.

На цьому етапі фірма-організатор фактично створює майбутній організований ринок, намагаючись максимізувати як пропозицію, так і попит.

Фінансовий капітал і фінансовий ринок … … … … … … … … … … … … … … … …

Марія рішуче взяла Мальву за руку і потягнула за собою, туди, де вирував невільничий ринок, де, надриваючись, закликав муедзин свого бога чинити його правду на землі.

Що перш за все буде цікавити покупців, які складатимуть цільовий ринок: різноманітність то-варів, глибина асортименту, якість послуг та рівень обслугову-вання чи низькі ціни?

Це означає, що природний рівень безробіття є довгостроковим рівноважним рівнем безробіття, до якого постійно тяжіє ринок праці.