Синоніми до слова Ринковий

Синоніми до слова Ринковий

  1. (який пов'язаний з куплею-продажем) базарний
  2. торговий

Приклади використання слова Ринковий

У передвранішній імлі він помітив, як нагинці й тихо прокрадаються через ринковий майдан тіні - десятки, сотні тіней, і зрозумів, що треба бити на сполох — може, останній раз у житті будити із сну людей.

Саме тому в країнах з розвинутою ринковою еко-номікою під час оцінки вартості підприємств за ринковим підхо-дом як базу для порівняння досить часто використовують інфор-мацію про ринковий (біржовий) курс корпоративних прав.

Ринковий механізм являє собою єдність двох складових: стихійних регуляторів попиту і пропозиції робочої сили і регулюючого впливу держави на ці процеси.

Цей (ринковий) портфель використовують в якості універсального показника оцінки ефективності.

Нова конкурентна ринкова ціна показує рівень цін для всіх суб" єктів даного ринку, і таким чином започатковується новий ринковий цикл.

У сучасному світі панує змішана економіка, яка поєднує в собі різні форми власності на матеріальні ресурси (приватну, колективну, державну) і два механізми регулювання економічної діяльності (ринковий і державний).

Вважається, що найкращим аналогом для порівняння є «ринковий лідер».

Цю проблему можна вирішити тільки за умови активного державного втручання у процес створення та розвитку перспективних, конкурентоспроможних галузей економіки, які забезпечать прорив на світовий ринковий простір.

У результаті ринковий відсоток не тільки не зменшується, а найчастіше збільшується.