Синоніми до слова Розподіл

Синоніми до слова Розподіл

 1. дільба
 2. (паїв) паювання
 3. розподіляння

Приклади використання слова Розподіл

 • Розподіл обов’язків між заступниками здійснює Голова.
 • Розподіл культурних цінностей набуває соціальних ознак.
 • Розподіл між власністю і контролем у межах ФРС є чітким.
 • Розподіл праці менеджерів по рівням і сферам діяльності.
 • Розподіл обов’язків, який є формальним початком проекту.
 • Розподіл обов’яз — ків між заступниками проводить Голова.
 • Розподіл діяльності за виробничо-технологічними підсумками
 • Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.
 • Розподіл балів за об" єктами контролю наведено у таблиці.
 • Розподіл витрат за днями виробничого циклу подано в табл.
 • Розподіл чистого прибутку і показники фінансового стану АТ.
 • Розподіл ресурсів (відповідно до обсягів і змісту робіт).
 • Розподіл діяльності за виробничо-технологічними напрямками.
 • Розподіл влади, розумієте: судова, виконавча й таке інше.
 • Розподіл банківських задач на класи та їхня характеристи-ка.