Синоніми до слова Розподіл

Синоніми до слова Розподіл

Приклади використання слова Розподіл

На основі перерахованих даних визначаються такі проміжні величини, як незалежність модулів між собою та від попередньої обробки, розмір бази даних та її розподіл на складові та показник вхід / вихід модуля.

Вплив оподаткування на розподіл і використання прибутку підприємства.

Доручивши продовжувати розподіл ролей і першу репетицію Барсову, який і раніше, коли виникала потреба, робив це, він одразу й пішов: коли кличуть — треба поспішати …

Сама природа в ім'я вищої справедливості зробила цей розподіл.

Контракт на транспортування і фізичний розподіл має бути ук-ладено тільки після визначення остаточної ціни продажу і вста-новлення відповідної розцінки на кожному етапі товароруху.

У ФРН сьогодні домінує трактування терміна «соціальна держава» як організації, яка допомагає слабким, прагне вплинути на розподіл економічних благ у дусі принципів справедливості, для забезпечення гідного людини існування.

Ці заходи ФРС знизили інформаційні витрати і дали змогу фінансовим ринкам забезпечувати розподіл ризику й ліквідність своїм учасникам.

Види витрат та їх розподіл Розглянемо всі статті змінних витрат та порядок їх розрахунку докладніше.

Розмежування доходів між бюджетами — законодавчий розподіл встановлених загальнодержавних податків та обов’язкових платежів між ланками бюджетної системи з метою забезпечення надійної фінансової бази кожного бюджету.

Інші експерти техсектора під орудою Романенка вивчали фізичні властивості «дзеркал», спектральний розподіл випромінювань і щільність полів біля цих об" єктів.