Синоніми до слова Художній

Синоніми до слова Художній

Приклади використання слова Художній

Одним із перших звернув увагу на художній хист Т. Шевченка, сприяв викупові поета з кріпацтва.

Поети-футуристи ламали художній образ, руйнували звичайну мову, вважали алогізм обов’язковим принципом побудови твору.

Як художній та естетичний феномен мистецтво виокремилось у специфічну форму духовності та естетичного досвіду.

Якби зняти одежу, виглядало би як класична натура у художній академії.

Редактор Є. О. Попович Художній редактор А. М. Силаєв Технічний редактор Т. О. Ковальова Коректори Т. О. Крижна, Л. Н. Фесечко

Пошуки інших парадигмальних ознак сутності мистецтва переконують, що художній спосіб осягнення світу має у своєму арсеналі такі знаково-інформаційні чинники, які надають можливість наблизитися до відчуття вічності й утаємниченості буття.

Можна сказати, що художній геній мікенської культури виявив себе в монументальній скульптурі.

— От бачите, а ми бігали на гальорку в Художній , — сказала Ольга Дмитрівна.

Багато прикладів можна знайти у художній літературі, фільмах тощо, коли одні люди в таких ситуаціях не втрачають людської подоби і свої дії підпорядковують набутим мотивом, а інші - діють ви-ключно під впливом біологічних потреб та потягів.

Головний редактор С. С. Скляр Відповідальний за випуск К. В. Шаповалова Редактор С. С. Скляр Художній редактор Т. М. Коровіна Технічний редактор А. Г. Верьовкін Коректор В. М. Немашкало