Синоніми до слова Чадний

Синоніми до слова Чадний

Приклади використання слова Чадний

До таких речовин належать такі сполуки, як чадний газ, селітра, розчини кислот чи лугів.

Крім нікотину він містить шкідливі речовини такі як: чадний газ, синильну кислоту, сірководень, аміак, азот, ефірні масла.

Сполуки, що дають різку реакцію, творять в організмі стійкі зв’язки, наприклад, чадний газ чи ціаніди з гемоглобіном.

Над цим безладдям чорним хрестом застиг самотній самольот, затрепетав, тягнучись жалом угору, і, незграбно перекрутившись, пішов донизу, волочачи за собою чадний хвіст.

Найпоширенішими забрудненнями є оксиди сірки та азоту, дрібнодисперсний пил, чадний і вуглекислий гази.

На це демон, виймаючи з рота люльку і випускаючи чадний дим, казав спокійно: Нема вибору.

Воїни вихоплювали приречених — зойки, стогін, жіночий плач, бекання овець, стукіт сокир, чадний дим і низьке криваве сонце.

Низько куриться чадний дим вогнищ, запахи варива, помийних ям, густий кислий сморід перенаселеності.

Іранці з сумними обличчями підсмажували на жаровнях горіхи і чадний дим закликав сюди гуляючих.

Забруднювачі атмосфери: чадний газ, окис азоту, діоксид сірки, смог, сірководень, сполуки хлору та фтору, свинець, кадмій, ртуть