Синоніми до слова Частка

Синоніми до слова Частка

 1. (з поділу) пай
 2. (у спільну справу) внесок
 3. (сота) часточка
 4. частинка
 5. відсоток
 6. (від ділення) мат
 7. результат чого
 8. пайка
 9. наділ
 10. частина

Приклади використання слова Частка

 • Частка МБК від загального обсягу зобов’язань банку:
 • Частка прострочених кредитів у кредитному портфелі:
 • Частка пролонгованих кредитів у кредитному портфелі:
 • Частка бюрократичних форм панування повсюдно зростає.
 • Частка довгострокової заборгованості в капіталі γд.з.
 • Частка капіталовкладень в основний капітал у ВВП (п.
 • Частка її в загальній експлуатації селян скоротилася.
 • Частка страхової виплати, сплачена перестраховиками.
 • Частка компанії на ринку визначається такою функцією.
 • Частка в світовому експорті Обсяг експорту, млрд дол.
 • Частка доходів від валютних операцій у загальних доходах:
 • Частка Франції у випуску промислової продукції ско-рочувалася.
 • Частка МБК, отриманих у валюті балансу, тобто в усіх джерелах:
 • Частка може бути викуплена і без її наступного виділення в натурі.
 • Частка чинників у загальному прирості обсягу продукції: т, або т;