Синоніми до слова Частковий

Синоніми до слова Частковий

  1. (який стосується частини чогось) неповний

Приклади використання слова Частковий

  • Частковий збиток — будь-який збиток, сума якого менша за страхову суму.
  • Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремонту основних засобів.
  • Частковий процес може бути підпорядковим одному або багатьом головним процесам.
  • Частковий індекс параметру виробу, що аналізується, можна визначити за такою формулою:
  • Частковий бюджет може будуватися за одним з наведених трьох підходів або ж передбачати їх комбінацію.
  • Частковий ризик оцінюється на основі шкали коефіцієнтів ризику за окремою банківською операцією чи групами операцій.
  • ЧАСТКОВИЙ БЮДЖЕТ Частковий бюджет використовують для розрахунку зміни прибутку при зміні виробничого плану підприємства.
  • Цілі складання часткових бюджетів Частковий бюджет використовують для розрахунку зміни прибутку при зміні виробничого плану підприємства.
  • Частковий індекс питомих витрат матеріалів (Іч) характеризує відносну зміну витрат матеріалів на одиницю продукції й розраховується за формулою