Синоніми до слова Інтерпретувати

Синоніми до слова Інтерпретувати

Приклади використання слова Інтерпретувати

Через оцю внутрішню лоґіку дотепу належить інтерпретувати й одну із його «зовнішніх» характеристик: його поділяють з іншими, його не споживають наодинці, він має смисл лише в процесі обміну.

Він дав людині можливість вирішувати, як інтерпретувати створені речі, як їх розцінювати і використовувати.

Агент має бути здатним інтерпретувати події, що контролюються ним, щоб ухвалювати належні рішення.

Правильно інтерпретувати зібрану інформацію можливо лише за умови її своєчасного оброблення, яке має виконуватися з використанням статистичного та економіко-математичного аналізу даних.

Можливо також інтерпретувати це як імовірність того, що серед існуючих країн трапляються країни з відповідними ознаками.

При цьому дЗ можна було б інтерпретувати як наслідок партійної узгодженості, а іЗ — як голосування незалежних депутатів.

Далі мова піде про те, як звільненим працівникам доречно інтерпретувати своє звільнення у процесі пошуку подальшої роботи.

Моделі ТАУ можна інтерпретувати в термінах економічних систем, використовуючи таку інтерпретацію для виявлення структури та контурів взаємодії окремих підсистем.

Необхідно графічно інтерпретувати завдання, розрахувати па-раметри нової сітьової моделі та визначити, чи буде проект (після оптимізації) завершений у термін, який дорівнює директивному.

Мені не вистачає зухвалості, щоб якось інтерпретувати їх.