Синоніми до слова Прогресивний

Синоніми до слова Прогресивний

Приклади використання слова Прогресивний

Вплив на виробництво Будь-які локальні і глобальні нововведення різного спрямування можуть забезпечувати максимально можливий прогресивний вплив на виробництво за умови, якщо підприємства використовують їх постійно, комплексно й гармонічно.

Прогресивний сорит починається із засновку, що вміщує предикат висновку і закінчується засновком, що вміщує в собі суб" єкт висновку.

Крім того, надрукована в сьогоднішніх газетах велика стаття «Прогресивний журналіст перед судом реакції» знову нагадала про Патріка Роггльса.

реалізується певний тип виробництва, технічний розподіл праці, накопичення капіталу й прогресивний характер еко номіки, економічний розрахунок стає неминучим і звідси випливає концентрація робітників.

При цьому важливо зробити акцент на призначення юридичних засобів — прогресивний розвиток особи і суспільства.

Але для консерваторів прогресивний податок був зброєю проти невблаганно зростаючої потуги корпорацій.

Ви — прогресивний чоловік, і я — прогресивний чоловік.

Інноваційний цикл — коло інноваційних процесів, новин, нововведень, які реалізуються в системі певного технологічного укладу, забезпечуючи прогресивний розвиток суспільства.