Синоніми до слова Простота

Синоніми до слова Простота

Приклади використання слова Простота

Для споживачів поряд з іншими факторами таку роль можуть відіграти простота й вигода інформаційно-пошукової системи.

Буття — це якість, самототожна визначеність, або визначена простота, визначена думка; це буття з погляду тями.

В картині було все — цілість, простота, рух і те непомітне й невловиме, що вирізняє справжній шедевр , — лірична краса і довершеність.

Розум Антоні, його чесність, відвертість і, нарешті, простота — риса, зовсім не властива молодим людям, які оточували Дженні, коли вона навчалася в Англії , — вплинули на уяву дівчини.

Цілковита простота і очевидність натхненного світла, яке контемпляція вливає в нашу душу, раптово пробуджує нас до нового рівня свідомости.

— Простота сприйняття , — повідомив Жарох бороданю, кивнувши на мене , — одна з найнеобхідніших якостей для роботи.

Переваги: відносно швидка віддача, наочність задач, розроблення невеликими «замкнутими» групами, простота керування системи.

Переваги методу: простота процедури роботи; зрозумілість підбиття підсумкових оцінок; залучення до експертних оцінок фахівців вузького профілю Евристичне програмування — методи розв’язання завдань, що спираються на досвід прийняття рішень.

Але саме простота його мудрості в багатьох випад ках — недосяжна доморощеним мудрагелям.

Можливо, що ця вишукана, мистецька простота є найголовніше в тому враженні, яке лишається від неї.