Синоніми до слова Узгоджений

Синоніми до слова Узгоджений

Приклади використання слова Узгоджений

Для цього посередник представляє експортеру документи, що підтверджують здійснені витрати, а експортер відшкодовує посереднику витрати, збільшені на узгоджений відсоток або тверду суму, що і утворює прибуток посередника.

Звідси випливає, що найвагоміше значення у досягненні оргазму за бажаний час має накладання подразників та їхній узгоджений ритм.

Сафран лежав на ліжку й намагався вишикувати в лінійку всі спогади останніх сімнадцяти років, вибудувати з них якийсь узгоджений наратив, котрий можна було б зрозуміти чи за порядком його образів, чи за прозорістю їх символізму.

Порядок здійснення лізингових платежів значно гнучкіший, ніж за кредитними угодами, так як надає можливість лізингоодержувачу розробити графік лізингових платежів, узгоджений з надходженням його доходів.

Взаємодія з клієнтами здійснюється через узгоджений набір процедур, спрямованих на формування у клієнтів загального враження про компанію та її продукт.

Відповідно до договірних умов транспортні компанії, склади загального використання та інші учасники процесу надають замовнику узгоджений раніше комплекс логі-стичних послуг (транспортування, експедиційне, інформаційне та інше обслуговування).

Цей перелік має бути узгоджений з відповідним розділом «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».

Узгоджений графік доставки продукції є планом раціональної організації роботи усіх учасників транспортного процесу.

Ритм кліторних подразників, досі найдужчих, повинен бути чітко узгоджений з ритмом піхвових подразників.

При цьому постачальник зобов’язу ється віддавати в повне розпорядження замовника частину парку рухомого складу, складських приміщень, а також відповідного персоналу (коли це необхідно) на попередньо узгоджений час і за раніше узгодженою ціною.